หมวดหมู่
เสมา 2

เสมา 2 ลงพื้นที่ราชบุรี “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” แนะแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลาก ด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

(4 ตุลาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา​ธิกา […]

หมวดหมู่
สป. สพฐ.

ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เตรียมการอบรมจัดทำแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณ […]