ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(4 พฤศจิกายน 2563) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1 เห็นชอบการให้ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบฯ ปีการศึกษา 2563

ที่ประชุมเห็นชอบ การให้ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,215 ราย จำนวนเงิน 24,328,000 บาท ดังนี้

 • สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 2,210 ราย คือ
  – สพป.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 538 ราย
  – สพป.ปัตตานี เขต 2 จำนวน 548 ราย
  – สพป.ยะลา เขต 1 จำนวน 113 ราย
  – สพป.ยะลา เขต 2 จำนวน 300 ราย
  – สพป.ยะลา เขต 3 จำนวน 67 ราย
  – สพป.นราธิวาส เขต 1 จำนวน 134 ราย
  – สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 244 ราย
  – สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 171 ราย
  – สพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 20 ราย
  – สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 75 ราย
 • สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา (ศธจ.) 5 ราย

ทั้งนี้ ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รายละ 5,000 บาท, ระดับอนุบาล รายละ 6,000 บาท ประถมศึกษา รายละ 6,000 บาท มัธยมศึกษา รายละ 10,000 บาท กศน.รายละ 5,000 บาท และอุดมศึกษา รายละ 20,000 บาท

2 แก้ไขประกาศกระทรวงฯ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแก้ไข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564)

ที่ประชุมเห็นชอบ มอบศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมในคราวถัดไป

3 รับทราบสรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ และรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2563

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

4 thoughts on “ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Add yours

 1. สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาว พาซีละ แอเมาะ มารดาของ เด็กชาย มูฮัมหมัด อัรฟา สาและ เนื่องด้วย เพื่อเรียนให้ทราบว่า เงินเยียวยาของลูกดิฉัน ปีนี้ได้ไหมค่ะ แต่รู้สึกว่า ปีนี้ยังไม่เข้าน่ะค่ะ เพราะบัญชีธนาคารของลูกถูกปิด ก็แปลว่าเงินไม่เข้า

  ถูกใจ

 2. สวัสดีค่ะ เงินเยียวยาของปีการศึกษา 2564 ยังไม่ได้ค่ะ ทางสำนักงานจะพิจารณาอนุมัติโอนเงินเมื่อไหร่ค่ะ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: