หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.เร่งขับเคลื่อน “ลูกเสือ-ประวัติศาสตร์-การศึกษาสนองพระราชดำริ” มุ่งสร้างคุณธรรมพื้นฐานเด็กและเยาวชนไทย

(4 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกร […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ความคืบหน้าการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

(4 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกร […]

หมวดหมู่
สป.

ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(4 พฤศจิกายน 2563) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษา […]