เสมา​ 2​ “คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช”​ ลงพื้นที่พังงา​ ดัน​โค้ดดิ้งเข้าโรงเรียนศึกษา​พิเศษ​ ติดตามการใช้ STI​ ในการทำปศุสัตว์​

(2​ พ.ย.​ 2563)​ ดร.​คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563​ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน​ (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล)​ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​สภาการศึกษา​, นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ., นายสนิท​ แย้มเกษร รองเลขาธิการ​ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ​ กอศ.​, นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ., นายธนากร​ ดอนเหนือ รองเลขาธิการ​ กศน., นายชัยณรงค์​ ป้องบ้านเรือรองเลขาธิการ​ กช. ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้​ โดยนายสมรักษ์​ ถวาย​ ศึกษาธิการจังหวัดพังงา​ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

​รร.เยาววิทย์ อ.กะปง : ปลื้มครูเสียสละด้วยหัวใจ​ แนะจัดการสอน ​Unplug​ged Coding​ เตรียม​ทักษะ​ที่จำเป็นสู่ยุคดิจิทัล

นายสนิท​ แย้มเกษร รองเลขาธิการ​ กพฐ.​ กล่าวว่า​ ศธ.ได้รับโอนโรงเรียนยาววิทย์ จังหวัดพังงา จากสังกัด​ สช. มาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563​ โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึษาปีที่​ 6 ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 17 คน​ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ

สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นด้านการส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ​ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่ดีที่สุด​ ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดี มีใจเปิดกว้าง รู้จักการเอาใจใส่ผู้อื่น

ขณะเดียวกัน​ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม​ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนนำไปเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ โดยเน้นการปฏิบัติจริงจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ และมีเครือข่ายความร่วมมือ จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า​ ได้รับทราบถึงการจัดตั้งโรงเรียน​เยาววิทย์​ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ เด็กกำพร้ายากไร้ เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมกลุ่มเสี่ยงได้รับภัยจากสังคมมาอยู่ในความดูแล​ ช่วยเหลือให้เด็กทุกคนหลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนอย่างยั่งยืน มีความเป็นอยู่ที่ดี และเท่าเทียมในการศึกษา ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุกด้านในการรับมือกับอนาคตสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เข้าสู่อาชีพและสามารถดำรงชีวิตตนเองได้

นอกจากการเรียนหลักสูตร​พื้นฐาน​และฝึกปฏิบัติ​อาชีพ​แล้ว​ อยากเสริมให้มีการจัดการศึกษา​ Unplug​ged Coding​ และวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​ นวัตกรรม​ (STI)​ เพื่อเตรียม​ทักษะ​ที่จำเป็นสำหรับยุคดิจิทัล​ และสามารถ​นำไปปรับใช้กับทุกกลุ่มสาระวิชา​ และทุกกลุ่ม​อาชีพ​ได้​ รวมทั้ง​ขอให้ผู้อำนวย​การ​ ครู​ สร้าง​บทบาท​ในการสอนสิ่งที่เด็กอยากเรียน สร้าง​บรรยากาศ​ที่เหมาะสม​กับการเรียนรู้​ ประกอบกับจิตวิญญาณ​ความเป็นครู​ จะทำให้เด็กได้พัฒนา​ทักษะ​ความรู้วิชาการ​และการใช้ชีวิต​ได้อย่างยั่งยืน​

จากนั้น​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ พร้อมคณะ​ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน​ ห้องปฏิบัติการต่าง​ ๆ​ ของโรงเรียน และฟาร์มเกษตร​ พร้อมขอบคุณ​ผู้บริหารและครูโรงเรียน​เยาววิทย์​ที่ดูแลเด็กตลอดเวลาด้วยหัวใจอันเสียสละ​ แม้จะได้รับค่าตอบแทน​น้อยลงก็ยังเต็มใจทำงานเพื่ออนาคต​ของชาติ ถือเป็น​บุคคล​ากรที่ทรงคุณค่า​ยิ่ง

​ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​พังงา​ อ.ตะกั่วทุ่ง​ : ปลื้มใช้​ STI​ สร้าง​จุดแข็ง​ พร้อมจับมือเครือข่าย​สร้าง​รายได้ครบวงจร​

รมช.ศึกษา​ธิการ​ และคณะ​ เดินทาง​ไปติดตาม​การดำเนิน​งานจัดการ​เรียน​การ​สอน​ของวิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​พังงา​ (วษท.พังงา) ซึ่งสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง​ ประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด​ ส่งผลให้การทำเกษตร​กรรมมีความยากลำบากกว่าพื้นที่​ราบทั่วไป

วษท.พังงา​ มีเนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ ซึ่งบริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสงวนไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการพระราชดำริ​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรือนงานฟาร์ม และพื้นที่สำหรับฟาร์มฝึกหัด

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าว​ว่า​ ผู้บริหาร​และครู​ วษท.ทุกคนล้วนมีความสามารถ​มาก​ ในการเปลี่ยนพื้นที่​เหมืองแร่​เดิมให้กลายเป็นสถานศึกษา​ทางการเกษตร​อย่างปัจจุบัน​ ยิ่งกว่านั้น​ยังสร้าง​จุดแข็ง​ให้​ วษท.พังงา​ เช่น​ โรงเรือนปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน​ การอนุรักษ์​พันธุกรรม​พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​ (STI)​ เข้ามาช่วย

โดยเฉพาะ​โครงการ​ความร่วมมือ​กับสถานประกอบการสร้าง​ฟาร์ม​เลี้ยง​สุกรสมัย​ใหม่ในวิทยาลัย​ ที่มีทั้งศิษย์​เก่าของวิทยาลัย​ และภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุน​ ประกอบกับวิทยาลัย​มีพื้นฐาน​ที่ดีอยู่เเล้ว​ จึงทำให้​ วษท.พังงา​ สามารถ​จัดการเรียน​ได้อย่างครบวงจร​ จนกระทั่ง​นำผลิต​ไปจำหน่ายและแปรรูป​ สร้าง​รายได้ให้ผู้เรียน​ และยังเป็นฟาร์ม​เลี้ยงสุกรระบบปิดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ภาพเพิ่มเติม
Facebook

ปารัชญ์​ ไชย​เวช ​/ สรุป​
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร​ จันทร์​ห้าง​หว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: