รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต ติดตามอาชีวศึกษายกกำลังสอง สถานศึกษา Excellent เน้นผลิตคนคุณภาพตอบโจทย์การมีงานทำ

(2 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. รวมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายอาชีวศึกษายกกำลังสอง และสถานศึกษา Excellent ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษายกกำลังสอง

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศธ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องสำคัญของประเทศในขณะนี้ คือ การขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพราะประเทศจะขับเคลื่อนต่อไปได้ ต้องผลักดันให้อาชีวะมีความเข็มแข็งพร้อม ๆ กับการเรียนการสอนสายสามัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การศึกษาเพื่อยกระดับรายได้และอาชีพของประชาชนทุกจังหวัด

ดังนั้น จึงต้องมาพูดคุยกันว่า ในจังหวัดของตนมีจุดแข็งอะไร เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรของแต่ละแห่ง ต้องการให้สายสามัญและสายอาชีพร่วมกันจัดการศึกษา แต่ต้องเน้นสายอาชีพให้มากขึ้น โดยลงทุนเรื่องเครื่องมือเพื่อให้เด็กมีความชอบและอยากเข้ามาเรียนอาชีวะให้มากขึ้น ส่วนสายสามัญจะไม่ทิ้ง แต่จะพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หากทุกจังหวัดสามารถทำได้ จะเป็นการพัฒนาการศึกษาได้ทั้งระบบ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้รวดเร็วเป็น “ยกกำลังสิบ” เพราะนายกรัฐมนตรีให้ความหวังกับการศึกษาอย่างมาก ศธ.จึงได้ผลักดันนโยบายการศึกษายกกำลังสอง “ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ปลดล็อก” กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

อยากให้อาชีวศึกษากล้าปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยหลักสูตรใหม่ให้เชื่อมโยงกับโลกปัจจุบัน สถานศึกษาอาชีวะต้องหาจุดเด่นของตนเอง ต้องกล้าที่จะตัดบางสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือยุบบางสาขา ที่เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนได้ในอนาคต ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษาจะต้องมีมาตรฐาน เด็กจะต้องสื่อสารได้ แม้เป็นเรื่องยากที่จะให้ผู้เรียนอาชีวะมีศักยภาพด้านภาษาอย่างเต็มที่ จึงจะนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเทคนิคภาษาศัพท์เฉพาะวิชาชีพให้มากขึ้น

ส่วนการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ใช่เพียงเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ CSR เท่านั้น แต่ต้องดึงศักยภาพของภาคเอกชน เข้ามาสร้างความเข้มแข็งและความเข้มข้นให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาให้มากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่าแต่ละวิทยาลัยต้องการให้มีผู้เรียนจำนวนมาก เพราะอาจจะกังวลเรื่องการรับเงินอุดหนุนรายหัว ยืนยันว่าหากวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ศธ.ต้องหางบประมาณมาให้วิทยาลัยไปพัฒนาตนเองต่อไป

สำหรับการสอนในระดับปริญญาตรีนั้น วิทยาลัยอาชีวะไม่จำเป็นต้องเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หากบางแห่งไม่มีความถนัด หรือครูผู้สอนยังไม่มีความพร้อม ควรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้จัดการเรียนการสอนเหล่านี้

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน “Excellent ด้านการบิน” ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมชมการเรียนการสอนสถานศึกษา Excellent วิทยาลัยเทคนิคถลาง ซึ่งเป็น 1 ใน 6 วิทยาลัย ที่เป็น Excellent Center ทางด้านการบิน ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อยู่ในระดับแนวหน้า พร้อมที่จะยกฐานะการเรียนการสอนให้หลักสูตรอาชีพทางด้านการบิน เป็นมาตรฐานสากลต่อไป

รวมภาพเพิ่มเติม
Facebook

อิชยา กัปปา / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s