รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่เมืองไข่มุกแห่งอันดามัน ผลักดันสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติฯ ติดตามนโยบาย กศน.-การศึกษาเอกชน

(2 พฤศจิกายน 2563) ดร.กนก