ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย

ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 3 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 4 ราย 

หลักเกณฑ์ฯ ว17/2552 จำนวน 5 ราย

 • เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่
 1. นายฉัตรทอง ใสแสง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 2. นายสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 3. นายเปรม เพ็งยอด วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์     
 • เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
 1. นางสาววนิดา ไหมพรม โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา
 2. นายประมวล วิลาจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย

 1. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2
 2. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
 3. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา สพป.สระแก้ว เขต 1
 4. นายกฤษ ละมูลมอญ สพม.เขต 7   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: