เสมา 3 เดินหน้าช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ประชาชนที่ประสบอุทกภั​ย “ทุกข์​ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า”

(30 ตุลาคม 2563)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตำบลลำมูล และตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 300 ครัวเรือน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งที่สอง ตั้งใจที่จะมาเพื่อให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านสภาวะนี้ไปให้ได้ด้วยพลังใจที่ดี ทั้งนี้ตนเองได้ติดตามสถานการณ์​น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใดได้รับความเสียหายที่มีผลกระทบกับกับนักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา และ กศน.อำเภอทั้ง 32 แห่ง และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้พร้อมร่วมใจกันจัดกิจกรรม “กศน.เพื่อประชาชน” กระทรวงศึกษาธิการบริการซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษา และบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

และขณะนี้ยังได้รับผลกระทบจากพายุโมลาเบที่เคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้สถานการณ์​ในพื้นที่อำเภอโนนสูง และอำเภอใกล้เคียง มีมวลน้ำเริ่มไหลหลากท่วมอาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรบ้างแล้ว

สำนักงาน กศน.จึงได้จัดถุงยังชีพที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน​ 300 ครัวเรือน ๆ ละ 1 ชุด โดยมอบให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตำบลลำมูล 150 ชุด ตำบลตลาดแค จำนวน 150 ชุด

ชมภาพเพิ่มเติม
Facebook ศธ.360 องศา

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: