ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการของ 3 รัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ภูเก็ต

(27 ตุลาคม 2563) นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต และได้มอบให้รัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณจังหวัดหรืออำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านจะลงพื้นที่ ดังนี้

  1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษายกกำลังสอง และห้องเรียนพรีเมี่ยมและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)​ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
  2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน​ 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนเยาววิทย์ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการสร้างฟาร์ม​หมูสมัยใหม่ในวิทยาลัย ฟาร์มประมงและการปลูกผักสมัยใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
  3. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ และกศน.จังหวัดพังงา เพื่อรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาเน้นเรื่องการศึกษาบนเกาะ จากนั้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน​ 2563 จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายและรับฟังปัญหา การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา แบบ New Normal พร้อมทั้งประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สำหรับวันที่ 3 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 10.30 น. รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ทไม้ขาวภูเก็ต

อิชยา กัปปา
สรุป/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: