รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมชมนวัตกรรม BodiiRay และเครื่องมือแพทย์ ที่ NECTEC

(22 ตุลาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ BodiiRay ณ Pilot Plant NECTEC อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เป้าหมายด้านการวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ

  • เครื่องบอดีเรย์ เอส (BodiiRay S) สำหรับเอ็กซเรย์อวัยวะภายในแบบ 2 มิติ เพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
  • เครื่องบอดีเรย์ อาร์ (BodiiRay R) คือ ชุดแปลงระบบเอ็กซเรย์แบบเก่าให้เป็นระบบดิจิทัล โดยอัพเกรดส่วนรับรังสีและสร้างภาพให้เป็นระบบดิจิทัล
  • เครื่องเดนตีสแกนกับแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรม (DentiiScan and Digital Dentistry Platform) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบลำรังสีทรงกรวย สำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า

ทั้งนี้ การวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีเป้าหมายในการมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่คนทุกคนในสังคม

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: