หมวดหมู่
สป.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ที่อุบลราชธานี ปลัด ศธ.ย้ำขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายกกำลังสอง

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป. […]