(12 ตุลาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ รวมทั้งประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิกา

โดยเวลา 06.00 น. พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป ฉันภัตตาหารเช้า ที่ศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นเวลา 07.30 น. รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ถวายเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร และกรวดน้ำ รับพร พร้อมทั้งตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

More Pictures : Facebook

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ