ลูกเสือมัคคุเทศก์นำ “ครูพี่โอ๊ะ” ลุยป่าพรุโต๊ะแดง นราธิวาส พัฒนาต่อยอดปาล์มสาคูให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

(9 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการ กช. เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง โดยมี นายเอกรัฐ หลีเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก, นายพลีชีพ หลำหัส รักษาการ ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “ป่าพรุ” เป็นศูนย์รวมพันธุกรรมทางธรรมชาติขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำขัง ความเข้าใจในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในป่าพรุจึงเปรียบเสมือนประตูนำไปสู่ความรู้อันเป็นรากฐานทางวิชาการเกี่ยวกับพืชด้านต่าง ๆ อาทิ พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ตังหน สะเตียว หมากแดง, พืชสมุนไพร เช่น กูเราะปรียะ (ใช้เป็นยาแก้ปวด) ครี้ (ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ), พืชนำมาใช้เป็นอาหารได้ เช่น หลุมพี ผักกูด ปาล์มสาคู

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มสาคู สำนักงาน กศน. ได้ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปาล์มสาคู เพื่อต่อยอดไปเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากต้นปาล์มสาคูแทบทุกส่วนสามารถใช้ประโยชน์ได้หมด ไม่ว่าจะแป้งที่สะสมอยู่ในส่วนลำต้นใช้นํามาประกอบอาหาร , ใบนํามาเย็บเป็นตับเพื่อใช้มุงหลังคาบ้านหรือกั้นฝาบ้าน ห่อขนม สานเป็นตะกร้า กระจาดหรือเสื่อ, ก้านใบย่อย ลอกเอาส่วนใบออกใช้ทําไม้กวาด, ลําต้น ซึ่งมีความแข็งแรง สามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เพื่องานก่อสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และส่วนที่เหลือของลําต้นยัง สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ แต่ปัจจุบันในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากปาล์มสาคูได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่ป่าสาคูลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข้อดี และมีความต้องการใช้ พื้นที่ป่าไปทําอย่างอื่น

ดังนั้น จึงควรมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้จากงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น จากการร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน โดยมีบุคลากร กศน. เป็นแกนนำในด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ปาล์มสาคูยังคงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมต่อไป


โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการและคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็นป่าพรุผืนสำคัญ ผืนสุดท้ายของประเทศไทย ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 120,000 ไร่ (มีส่วนที่สมบูรณ์จริง ๆ ประมาณ 50,000 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีลูกเสือมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมฯ ของจังหวัดนราธิวาส นำเยี่ยมชม

ต่อมาเวลา 13.00 น. รมช.ศึกษาธิการพร้อมทั้งคณะ ลงพื้นที่ สำนักงาน กศน. และศูนย์วิทย์ฯ จังหวัดนราธิวาส โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ซึ่งจากการลงพื้นที่ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวให้กำลังใจครูผู้ช่วย กศน. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 82 คน ให้ตั้งใจทำหน้าที่เป็นครูที่ดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน และตอบแทนกระทรวงศึกษาธิการที่ให้โอกาส อีกทั้งชมการนำสาคูมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ (กรือโปะ) และตรวจเยี่ยมการดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องฉายดาว งบประมาณ 59 ล้านบาทอีกด้วย

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: