ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 (ภาษาอังกฤษ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

โดยได้จัดทำคำแปลของ “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 (Rule of the Ministry of Education On the Wearing of Hairstyles of Students, B.E.2563 (2020)) แล้ว

ระเบียบฯ ฉบับภาษาไทย

ระเบียบฯ ฉบับภาษาอังกฤษ

One thought on “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 (ภาษาอังกฤษ)

Add yours

  1. อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาแก้ไขยกเลิก โดยการตัดกฎข้อ 4 กับ 7 เพื่อให้ทางโรงเรียน ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงโทษนักเรียน แล้วครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะชอบหักคะแนนความประพฤติครับ ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
    เพราะเรื่องแค่ผมยาวเกิน อยากฝากข้อความนี้ถึงผู้มีอำนาจในด้านนี้ #ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: