หมวดหมู่
สป.

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ที่อุบลราชธานี

(8 ตุลาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ […]

หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่ยะลา ผลักดันสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

(8 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ […]

หมวดหมู่
สป.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 (ภาษาอังกฤษ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโครงการแปลกฎห […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 3.28 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เผยแพร่พระราช […]