อาชีวะยกกำลัง 2 “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” ย้ำโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องปรับตัว วิธีคิด ผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องความต้องการตลาดงาน เป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วอนทุกคนให้รวมพลังเดินหน้าพัฒนาประเทศ ด้าน รมว.ศธ.เผยความพร้อมพัฒนากำลังคนอาชีวะ ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พร้อมจัดหลักสูตรอาชีวะเฉพาะทาง “1 เอกชน ต่อ 1 วิทยาลัย” ใน 7 สายงานหลัก เดินหน้าร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษาให้ครบ 50 แห่ง ภายในปีนี้ และครบ 100 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

(7 ตุลาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความพร้อมการขับเคลื่อนสู่มิติใหม่อาชีวศึกษาไทย ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า อาชีวะถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการทุกประเภท ทั้งครู และนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาตนเอง รวมทั้งองค์กรให้ก้าวไกล อีกทั้งเยาวชนเป็นอนาคตสำคัญของประเทศ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลจึงได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีลำดับเวลาจนครบ 20 ปี แต่การกำหนดยุทธศาสตร์ไม่ได้หมายถึงเรื่องการสืบทอดอำนาจใด ๆ ทั้งสิ้น

วันนี้โลกเปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องปรับวิธีคิดใหม่ สมองต้องทันสมัย ต้องปรับตัว ปรับหลักคิดและวิสัยทัศน์อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ ต้องผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ เป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปอีกว่า หากมองแบบเข้าข้างตัวเอง ถือว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่สุดในอาเซียน สิ่งเหล่านี้จะหายไปถ้าประเทศเรามีความวุ่นวาย ขาดเสถียรภาพ ดังนั้นทำอย่างไรจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด ใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้คุ้มค่าที่สุด แก้ปัญหาทุจริต และอุปสรรคต่าง ๆ

วันนี้ต้องร่วมกันเดินหน้า โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 คนในประเทศต้องมีความรัก ความสามัคคี และร่วมมือกัน ขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่กำจัดอุปสรรคและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ไม่ว่าเราทำอะไร ทั่วโลกก็รับรู้ เช่นเดียวกันโลกทำอะไรเราก็รับรู้ จึงขอให้ทำในสิ่งดี ๆ ให้คนทั่วโลกรักประเทศไทย รักขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย รักรอยยิ้ม รักอาหาร รักสิ่งแวดล้อมของไทย สิ่งที่ดีมีอยู่แล้วอย่าไปทำลาย อย่าทำให้โอกาสเป็นวิกฤติ ถึงแม้จะมีวิกฤตโควิด-19 แต่เราต้องเอามาเป็นโอกาส ในการลดการแพร่ระบาด มีบุคลากรทางการแพทย์พร้อม และเตรียมความพร้อมในการดูแลประเทศ ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะกลับไปแพร่ระบาดได้ ทั้งที่เราป้องกันมาได้ไกลแล้ว ต่อจากนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับ

มีคนบอกว่าเข้ามาประเทศไทยไม่เคยตกงาน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ อยากมาใช้ชีวิตในประเทศไทย แต่ก็อยากทำงานต่างประเทศเพราะเงินเดือนสูง ดังนั้นทำอย่างไรให้เงินเดือนสูงขึ้น จึงต้องทำในกรอบใหญ่ของประเทศเพื่อเดินหน้า รัฐบาลพยายามคิดแบบนี้ ถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีอะไรต่าง ๆ ผลประโยชน์ รวมทั้งความเจริญ ทุกอย่างจะกลับไปที่ประชาชน

“สิ่งสำคัญคือกระบวนความคิด ไม่มีอะไรที่จะทำวันนี้ เสร็จพรุ่งนี้ หรือพูดเพียงปากเปล่าแล้วงานเสร็จ ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับระเบียบ กติกา กฎหมาย บ้านเรากว่าจะทำได้ก็ผ่านเวลามาหลายปี ดังนั้น สิ่งที่พูดว่าจะให้ปรับเปลี่ยนในวันนี้พรุ่งนี้มันทำไม่ได้ เรามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและบุคลากรมนุษย์ ต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุด คุ้มค่าประหยัด มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริต เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อประเทศของเรา เราต้องรวมพลังในการเดินหน้าร่วมกับรัฐบาล ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันการณ์” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ภายหลังพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการอาชีวะยกกำลังสอง กลุ่มวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ ปิโตรเคมี (Petrochemical), เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Technology), หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics), เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming), อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry), อุตสาหกรรมระบบราง (Railway Industry) และยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive) และธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality Industry) และทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า ELECTRIC VEHICLE (EV) อีกด้วย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอาชีวศึกษา จำเป็นต้อง “ปลดล็อก” จากการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่ไม่ตอบโจทย์การทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างทางทักษะที่ไม่เพียงพอต่อการทำงานจริง พร้อม “ปรับปลี่ยน” เพื่อเชื่อมโยงความรู้ ทักษะที่จำเป็นให้สอดคล้องเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และ “เปิดกว้าง” ด้วยการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกขน ในการเตรีมความพร้อมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนกำลังคนในทุกมิติสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมต้องการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนทักษะกับมืออาชีพในสถานที่จริง เพื่อให้ได้ศักยภาพแรงงานที่ตรงกับความต้องการ และมีความเป็นเลิศอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ศธ.มีความพร้อมในการสร้างกลไกขับเคลื่อนอาชีวศึกษายกกำลังสอง ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ของอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง แบบ 1 เอกชน ต่อ 1 วิทยาลัย ใน 7 สายงานหลัก ได้แก่

  • ปิโตรเคมี (Petrochemical)
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Technology)
  • หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
  • เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)
  • อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry)
  • อุตสาหกรรมระบบราง (Railway Industry) และยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive)
  • ธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality Industry)

ซึ่งได้รับความร่วมมือในการช่วยกันพัฒนาและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาจากสถานประกอบการชั้นนำ 32 แห่ง และตั้งเป้าหมายจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษาให้ครบ 50 แห่ง ภายในปี 2563 และครบ 100 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2564

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร ศธ.เข้าร่วม อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ., นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการ รมว.ศธ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาการเลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รักษาการเลขาธิการ กอศ., นายอัมพร พินะสา รักษาการเลขาธิการ กพฐ., นายสุทิน แก้วพนา รักษาการรองปลัด ศธ. ตลอดจนผู้บริหารสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ และสื่อมวลชน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ และคณะทำงาน รมว.ศธ. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: