ปลัด ศธ. รับข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค เห็นด้วยตามข้อเรียกร้องในการหยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษา เพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อิสระ โดยไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน

(5 ตุลาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับหนังสือข้อเสนอจากตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จำนวนกว่า 300 คน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ผู้ชุมนุมมีข้อเรียกร้องที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ

  1. ให้หยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ
  2. ให้รัฐบาล และ ศธ.ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษาที่ได้มายื่นกับ ศธ.ไว้แล้ว เช่น เรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน การแต่งกาย การทำโทษนักเรียน การปรับหลักสูตรและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยตามข้อเรียกร้อง เกี่ยวกับการหยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวในทุกรูปแบบ เพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น

ส่วนข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาลและ ศธ. ทำตามข้อเรียกร้องนักเรียนนักศึกษานั้น ขณะนี้ ศธ.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการแต่ละประเด็นปัญหาตามข้อเรียกร้องดังกล่าวไว้แล้ว เพื่อต้องการให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน และในระยะยาวจะต้องมีการปรับหลักสูตรและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยขึ้นต่อไป

ยืนยันว่า ศธ.ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และจะสื่อสารผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องและการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบในโอกาสต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ