หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ระยอง ชลบุรี และจันทบุรี

(5 ตุลาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ […]

หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.รับข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ปลัด ศธ. รับข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค เห็นด้วย […]