ปลัด ศธ.รับข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ปลัด ศธ. รับข้อเรียกร้องจ