หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ฝากครู กศน.บรรจุใหม่ ครูพันธุ์พิเศษที่ใกล้ชิดและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน

(4 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ […]