หมวดหมู่
เสมา 3

รมช.ศธ.”กนกวรรณ” ติดตามงาน กศน.ขอนแก่น ดูแลการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัย สอดคล้องรองรับกับการเป็น Khon Kaen Smart City

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่ติดตามง […]