หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.มอบนโยบายปีงบประมาณ 2564 เน้นการทำงานคล่องตัว เน้น 4 นโยบายเร่งด่วน และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 7 ด้าน

ปลัด ศธ.”ดร.สุภัทร จำปาทอง” มอบนโยบายปีงบปร […]

หมวดหมู่
สป.

ปลัด/รองปลัด ศธ. และเลขาธิการ กศน. เข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 8.00 น. นายสุภัทร จำปาท […]