ศธ.จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ปลัด ศธ. ‘สุภัทร’ ย้ำทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย และแผนการปฏิรูปประเทศ

(30 กันยายน 2563) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวถึงปลัด ศธ. คนใหม่ว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้าน เป็นคนเก่ง คนดี ตรง ซื่อสัตย์ มีเอกลักษณ์ของท่าน เชื่อมั่นว่าจะนำพา ศธ. ให้เดินหน้าอย่างมีศักดิ์ศรี ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับ ศธ. และประเทศชาติต่อไป

ขณะที่นายสุภัทร จำปาทอง กล่าวขอบคุณนายประเสริฐ บุญเรือง พร้อมยกย่องให้เป็น “ตำนานบทใหญ่ของ ศธ.” และเชื่อว่าทุกคนจะเก็บเรื่องราวของท่านเป็นความทรงจำดี ๆ ตลอดไป

หลังจากพิธีรับ-ส่งหน้าที่ปลัด ศธ. แล้ว นายสุภัทรกล่าวว่า ที่ผ่านมาการทำงานของ ศธ.มีทั้งสิ่งที่ดี และบางอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งตนพร้อมรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากทุกคน เพราะทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรี และแผนการปฏิรูปประเทศ หวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันสานประโยชน์ให้การศึกษาไทยก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง จะมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: