ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือมีค่าเพื่อนำไปเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

(29 กันยายน 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณัฐฎพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รวมทั้งคณะรัฐมนตรี มอบหนังสือมีค่า ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น การก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

โดยหนึ่งในกิจกรรมที่รัฐบาลได้น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน คือ การบริจาคหนังสือมีค่า เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารและห้องสมุดประชาชนของสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชดำริว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เยาวชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลได้มีความรู้ ความคิดและสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด อันจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาชนบทและประเทศชาติ

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคหนังสือได้ที่สำนักงาน กศน. และศูนย์การค้า BigC ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02 283 4713, 02 283 4733 โทรสาร 02 283 4740 หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: