ครูตั้นดันศรีสะเกษโมเดล ขยายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ครูตั้น “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ชู “ศรีสะเกษ” ต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมดึงพลังจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ เดินหน้าสั่งการปลดล็อกข้อจำกัด เพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษา

(25 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “TEP Forum Sisaket : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 โดยมีนายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขา​ธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ศรีสะเกษ​ จังหวัดศรีสะเกษ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นการจุดประกายให้สถานศึกษาเริ่มปรับตัว ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย ตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดศรีสะเกษ​เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีกฎหมายและพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในด้านงบประมาณ หลักสูตร และการพัฒนาครู เป็นต้น​

โดยกระทรวงศึกษาธิการ​ ก็มีแนวทางในการปลดล็อกกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและไม่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาการศึกษา ในขณะเดียวกัน ครูก็มีความเข้าใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง ให้มีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19​ ที่ทำให้เราทุกคนได้เห็นความเปราะบางของการศึกษา ที่อาศัยการเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ครูก็มีความตื่นตัวและพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น ส่วนนักเรียนก็มีความพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน

ขอฝากให้สำนักงานศึกษาธิการ​จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา บูรณาการการทำงานร่วมกัน สิ่งสำคัญ คือ การวางรากฐานและช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จ เพราะการบริหารจัดการการศึกษา อยู่ในมือของพวกเราทุกคน

ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ​ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ หากทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะสามารถพัฒนาจังหวัดให้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา​ไทยได้

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า หากเราต้องการขับเคลื่อนในพื้นที่ จะต้องสร้างความพร้อมของ “ครู” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมี “นักเรียน” ที่มีความตื่นตัว ถ้าเรากล้าเดินในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเหมือนที่จังหวัดศรีสะเกษกำลังทำในเรื่องนี้ มั่นใจว่าประเทศไทยจะพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นลำดับต้น ๆ ของโลกได้อย่างแน่นอน

“การรวมพลังการศึกษาระหว่างสายสามัญ อาชีวศึกษา​ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ และการอุดมศึกษา ความเชื่อมโยงของทุกภาคส่วน จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา​ในพื้นที่” รมว.ศธ.กล่าว

ฝากความหวังไว้กับจังหวัดศรีสะเกษ ที่สังคมได้เห็นพลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย รวมทั้งภาคอุดมศึกษา ต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับคำท้าทายนี้ และขยายผลพื้นที่นวัตกรรมให้กว้างและเร็วกว่านี้ ร่วมกันผลักดันการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิผล ร่วมกันวางพื้นฐานให้ศรีสะเกษเป็นพื้นที่ตัวอย่างได้อย่างแท้จริง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น และร่วมกันพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันมีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป

ในการเสวนา นายณัฏฐพล ยืนยันที่จะปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ศธ. โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการศึกษา เช่น ยกเลิกข้อจำกัดประเภทโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานเป็นครูผู้ช่วยสอน เป็นต้น รวมถึงรับเรื่องหาแนวทางในการพิจารณาผลงานครู เพื่อการปรับวิทยฐานะ

นอกจากนี้ ยืนยันที่จะผลักดันการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพในการระบบการศึกษาทั้งหมด โดยพิจารณา “ศรีสะเกษโมเดล” ให้เป็นต้นแบบการศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โอกาสนี้ รมว.ศธ. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สถานศึกษานำร่อง รุ่นที่ 1 จำนวน 49 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 เพิ่มเติม 69 โรงเรียน และมีแผนดำเนินการให้ครบ 400 โรงเรียน ในปี พ.ศ.2465

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น  1 ใน 8 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” (Education Sandbox) ของประเทศ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา (Thailand Education Partnership: TEP) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษา

โดยมี 3 ภารกิจหลัก ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนำร่องการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มีความก้าวหน้าใน 3 ด้านที่สำคัญ คือ

  1. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา โดยได้จัดเวทีรับฟังเสียงคนศรีสะเกษ ต่อเป้าหมายและผลลัพธ์การจัดการศึกษาของจังหวัด ซึ่งได้ร่วมกันยกร่าง “กรอบหลักสูตรจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket ASTECS) จากฐานทุนและบริยทของพื้นที่
  2. ด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนำร่อง มีโรงเรียนแกนนำในพื้นที่สมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 จำนวน 49 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning ในระดับดี และดีมาก 37 โรงเรียน มีผู้บริหารที่มีศักยภาพเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 34 คน และครูแกนนำที่สามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่สามารถเป็นวิทยากรขยายผล 32 คน และครูแกนนำที่จัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี 97 คน มีโรงเรียนที่เป็นแกนนำพร้อมขยายผลได้ 15 โรงเรียน
  3. ด้านการศึกษาวิจัยจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยร่วมกับ TDRI รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวทีระดมสมอง มาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรม 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้านบุคลากร ในส่วนการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย เกณฑ์วิทยฐานะ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแนวใหม่ 2) ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อิสระตรงกับเป้าหมายของโรงเรียน 3) ด้านการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้สามารถซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้นอกรายการบัญชีของกระทรวงได้

ด้วยความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม คณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวที TEP FORUM SISAKET : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ (MoU) มอบเกียรติบัตรโรงเรียนแกนนำ และล้อมวงสนทนากับนักเรียน ครูโค้ช ผู้อำนวยการ ผู้ปกครองในโรงเรียนนำร่อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งภาคีการเรียนรู้ศรีสะเกษ ในหัวข้อ “จะร่วมกันเปลี่ยนการศึกษาศรีสะเกษให้ทันโลกได้อย่างไร” ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีครู ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ กล่าวว่า หลังจากกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลให้โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการเข้าร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์พื้นที่ และสอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งผู้บริหารและครูจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ข้ามกลุ่มนวัตกรรม และสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ ที่สำคัญยังช่วยให้โรงเรียน เครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคม ร่วมมือกันจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่หลากหลาย ซึ่งนำไปสู่เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนภายในและภายนอก ในการเข้ามาร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จนมีความก้าวหน้าและบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ปกรณ์ เรืองยิ่ง, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี ภาพ
สมประสงค์ ชาหารเวียง วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: