คุณหญิงกัลยา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(25 กันยายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชาวจังหวัดสมุทรสงครามได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ำเสีย แต่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอยู่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกรเคยมีนักวิจัยที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จมาแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่จนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยจะมอบหมายให้คณะทำงาน รมช.ศธ. ประสานกับนักวิจัยคนดังกล่าวให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมประสานงานกับจังหวัดราชบุรีเพื่อมาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการกำจัดผักตบชวาที่เติบโตอย่างรวดเร็วและกีดขวางทางน้ำไหล โดย รมช.ศธ. แนะนำให้จังหวัดสมุทรสงครามประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการใช้เรือสำหรับเก็บผักตบชวาโดยเฉพาะขึ้นมาสับแล้วนำไปผลิตปุ๋ยต่อ เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการหารือในประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำประปา ท่าเทียบเรือปากมาบชำรุดทรุดโทรม ปากคลองปากมาบตื้นเขิน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหาการประมง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดี

รมช.ศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้ทุกหน่วยงานนำศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปีและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการแก้มลิงพวงตามแบบหมู่บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หาที่ให้น้ำอยู่ หาที่ให้น้ำไหล และเก็บน้ำไว้ใต้ดิน ตลอดจนเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนการศึกษา Coding ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: