สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ปี 2563

(23 กันยายน 2563) สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และมุทิตาจิต “วันเกียรติยศของผู้ให้ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โดยนายไมยมิตร ป้องวิชัย นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกร่วมประชุม ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ (ศน.) เป็นวิชาชีพที่สังคมและวงการศึกษาต่างชื่นชม เพราะเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เพราะผู้ที่เป็นศึกษานิเทศก์ทั้งหมดล้วนแต่เคยเป็นครูมาก่อนที่จะมาเป็น “ครูของครู”

ศึกษานิเทศก์ หรือครูของครู จึงต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ดี มีอุดมการณ์ มีความสามารถพิเศษ และพลังโน้มน้าวให้ครูมาฟังท่าน และร่วมพัฒนาการศึกษา เชื่อในสิ่งที่เราชี้แนะไป แม้องค์กรกลางของวิชาชีพนี้ที่เราต่างมุ่งหวัง ยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม

อีกเรื่องที่สำคัญคือ “การเข้าถึงการศึกษา” ต้องนึกถึงว่าจะทำอย่างไรให้คนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราต้องเป็น Role Model ให้ผู้อื่น โดยเฉพาะครูผู้สอน จึงขอฝากการออกไปนิเทศ ติดตาม และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพบว่าครูคนใดมีปัญหา ต้องรีบยื่นมือไปช่วยเหลือแก้ไข

ในโอกาสนี้ ขอ Happy Retirement ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ และหวังว่าท่านจะนำองค์ความรู้ที่สั่งสม ไปถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
สุกัญญา จันทรสมโภชน์ / พิธีกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: