สป.ศธ.จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี​งบประมาณ 2563​

(19 กันยายน​ 2563)​ นายประเสริฐ​ บุญ​เรือง​ ปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธา​นเปิด​โครงการ​พัฒนา​ประสิทธิภาพ​และสร้าง​ความผูกพัน​ภายใน​องค์กร​ สำนักงานปลัดกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563​ ณ​ โรงแรม​แอมบาสซาเดอร์​ ซิตี้​ จอม​เทียน​ พัทยา​ จังหวัด​ชลบุรี

นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดโครงการนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ สร้างเสริมมิตรภาพความผูกพันอันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงาน​

โดยวันที่ 19 กันยายน 2563​ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายความรู้ โดยอาจารย์จตุพร ชมพูนิช, การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 5 ฐาน​ ส่วนกิจกรรม​ในวันที่​ 20​ กันยายน​ 2563​ ประกอบด้วย​ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง​ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ​ พิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปี 2563​ และพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education Integrity and Transparency Assessment Awards: OPS ITA Awards) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปลัด ศธ.​ กล่าว​ว่า​ บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ล้วนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า การจัดโครงการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค​ จะได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้วยกัน

อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ และแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับชมภาพงานเพิ่มเติม Facebook

ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/สรุป​
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร​ จันทร์​ห้าง​หว้า, สมประสงค์​ ชาหารเวียง, กิตติ​กร​ แซ่หมู​่/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: