หมวดหมู่
สพฐ.

กพฐ.เห็นชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ไม่เกินห้องละ 40 คน

ที่ประชุม กพฐ.เห็นชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำกัดจำนวนรับไม่เกินห้องละ 40 คน ห้ามขยายจำนวนห้องและจำนวนนักเรียนต่อห้อง โดยชั้นอนุบาล และ ป.1 ไม่มีการสอบเข้าทุกกรณี เตรียมเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโดยหลักการจะเหมือนกับปีการศึกษา 2563 ที่ สพฐ.กระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ

โดยมีข้อตกลงที่สำคัญ คือ จำกัดจำนวนรับไม่เกินห้องละ 40 คน ห้ามขยายจำนวนห้องและจำนวนนักเรียนต่อห้อง และมีความเป็นไปได้ว่า ในปีการศึกษา 2565 จำนวนนักเรียนต่อห้องอาจจะลดลงเหลือห้องละ 35 คน เพราะจำนวนประชากรลดลง ขณะที่หลักสูตรการเรียนการสอนก็เริ่มปรับเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้นจำนวนนักเรียนจะต้องสอดคล้องกับจำนวนครูเพื่อไม่ให้เป็นภาระของครู

ส่วนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนั้น ก็ให้คงไว้เหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีความยืดหยุ่นให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ โดยช่วงเวลาหรือปฏิทินการรับนักเรียน เป็นหน้าที่ที่ สพฐ.จะกำหนด แต่เท่าที่ดูก็คงอยู่ในช่วงเวลาไม่ต่างจากเดิม เหมือนปีที่ผ่านมา

สำหรับการรับนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะไม่มีการสอบ โดยที่ประชุมใช้คำว่าห้ามสอบทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนพิเศษหรือห้องเรียนปกติ ดังนั้นโรงเรียนก็ต้องมีกระบวนการอื่นที่ไม่ใช่การสอบ โดยอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่การสอบ ส่วนกรณีที่ต้องมีการจับฉลากก็ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนจับฉลาก ไม่ใช่ให้บุตรหลานจับ เพื่อไม่ให้เด็กเสียความรู้สึก

ทั้งนี้ สพฐ.จะเร่งสรุปแนวทางการรับนักเรียน เพื่อเสนอ รมว.ศธ. ต่อไป หาก รมว.ศธ. มีความเห็นอย่างไร ก็สามารถส่งกลับมาให้ กพฐ.พิจารณาได้ แต่หากไม่มีความเห็นใด ก็เป็นไปตามที่บอร์ด กพฐ.กำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแผนการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกสอง ซึ่ง สพฐ .ได้ส่งแผนการรับมือนี้ไปให้โรงเรียนทั่วประเทศรับทราบแล้ว โดยเฉพาะการรับนักเรียนต่างชาติ หรือครูต่างชาติที่มีเข้ามาก็มีแผนการและขั้นตอนสกัดไว้อยู่ จะต้องกักตัวตามขั้นตอน 14 วัน ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีความกังวลเรื่องการระบาดระลอกสอง จึงจำเป็นต้องป้องกันเพื่อไม่ให้คนไทยต้องรับผิดชอบจากการระบาดโดยคนต่างชาติ

ขอบคุณ : Focusnews

2 replies on “กพฐ.เห็นชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ไม่เกินห้องละ 40 คน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s