ศธ.ให้ความสำคัญการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ห่างไกลโรคภัยในยุค New Normal

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้ความสำคัญการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใช้เวลาวันหยุดจัดอบรมบุคลากรส่วนกลาง-ภูมิภาค 120 คน หวังสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานที่มีความสุข ห่างไกลโรคภัยในยุควิถีใหม่ (New Normal)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี – นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัด สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 โดยมีบุคลากรจาก สป.ศธ. ในส่วนกลางและสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า การมีสุขภาพดี ย่อมจะส่งผลถึงสุขภาพจิต การดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานที่มีความสุข ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการรักษาสุขภาพของบุคลากร เช่น นวดเพื่อสุขภาพ สปา กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลจากโรค ราคาถูก ประหยัด แต่สามารถรักษาสุขภาพ และป้องกันโรคต่าง ๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต โรคเก๊าท์ คอเลสเตอรอลสูง ฯลฯ ขอขอบคุณทุกคนที่เห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ

นางทัศนีย์ ไวปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.ศธ. กล่าวว่า สำนักอำนวยการ สป.ศธ. เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การให้ความรู้ในเรื่องการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรคภัยในยุควิถีใหม่ (New Normal), สุขภาพองค์รวมตามหลักอายุรเวท, สาธิตอาหาร/อาหารว่างเพื่อสุขภาพ, เรียนรู้สาธิตการนวดเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียดด้วยดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัดขจัดโรคภัย รวมทั้งการบรรยายธรรมะอารมณ์ดี ฯลฯ

โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ อาจารย์ถาวร ชนะภัย, อาจารย์ไกร มาศพิมล, คุณหมอกรรณิกา จิตต์ศรัทธา, อาจารย์สิริวรรณ เสวกฉิม และพระมหาวีรพล วีรญาโณ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ทัศนะ เพิ่มพัด / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: