ครูโอ๊ะ เปิดเวทีรับฟัง “นศ.กศน.โซนอีสาน” พร้อมยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชน สู่ Co-Learning Space ในห้องสมุดประชาชน และชุมชนทั่วไทย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “การประชาพิจารณ์ : ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน.” ของผู้เรียน ผู้บริหาร และบุคลากร กศน. 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 200 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน.รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กศน. นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนผู้บริหารส่วนกลาง ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด 18 กลุ่ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ถือเป็นจุดสุดท้ายที่ทำให้การรับฟังความคิดเห็นครบถ้วนสมบูรณ์ทั่วประเทศ ใน 5 ภูมิภาค ตั้งแต่ภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่ EEC ที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต้องขอชื่นชมชาว กศน.ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “การประชาพิจารณ์ : ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน.” ด้วยความเรียบร้อย ได้รับข้อคิดเห็นจากนักศึกษา ผู้เรียน กศน.และประชาชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ

“โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาเป็นลำดับต้น ๆ คือเรื่องของหลักสูตร ซึ่ง กศน.ไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลานาน เพื่อให้มีความทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนให้เร่งสำเร็จโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นอาคารของ กศน.เอง ที่จะสามารถสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับคนทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับสู่ Co-learning space ในห้องสมุดประชาชน ชุมชน ตำบล ทั่วไทย ในส่วนผู้สูงอายุ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย และหน้าที่ความเป็นพลเมือง แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย พร้อมส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสอนการสร้างช่องทางการขายออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อต้อนรับสังคมผู้สูงอายุ

เป็นที่น่ายินดีว่า แม้เวทีนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในส่วนของผู้เรียน กศน. แต่มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อย ที่สะท้อนความต้องการให้กับครู กศน.ของพวกเขา ทั้งในส่วนของการจัดวิทยากรเพื่อพัฒนาครู กศน.ให้มีความเก่งมากขึ้น จะได้นำมาถ่ายทอดและสอนให้นักศึกษาเก่งขึ้นไปอีก ขอให้มีค่าตอบแทนสำหรับการเดินทางของครูผู้สอนคนพิการ และเพิ่มค่าตอบแทนของครู กศน.ให้เท่าเทียมครูสังกัดอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งต้องการให้รุ่นพี่ กศน.ที่ประสบความสำเร็จ Good Idol มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เคล็ดลับการเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องด้วย

ขอยืนยันอีกครั้งว่า ทุกเสียงสะท้อนในทุกภาคจากผู้เรียนทุกคน เป็นเสียงสะท้อนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาของ กศน. ครูโอ๊ะขอขอบคุณจากใจจริง และพร้อมจะรวบรวมนำเสนอ รมว.ศธ. และรัฐบาล เพื่อผลักดันไปสู่แผนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริงต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/9/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: