สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับรางวัล “CCT Monitor ดีเด่น” ช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม

(8 กันยายน 2563) นายยศภัค จรัสศุภชยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เข้ารับรางวัล “CCT Monitor ดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

โครงการนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู อีกทั้ง่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านศึกษาครัวเรือน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ นักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา

นายยศภัค จรัสศุภชยา กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นอีกหนึ่งเขตพื้นที่ฯ ที่เร่งทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนที่มีความคาดแคลนด้านคุณทรัพย์ ได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ และความยากลำบาก โดยดูแลโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ ไทรโยค ทองผาภูมิ และสังขละบุรี

โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุรกันดาร และเดินทางลำบาก บางโรงเรียนต้องลงเรือ เดินทางข้ามเขา ซึ่งรถไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงโรงเรียนได้ วิธีการก็คือการเดินเท้า โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง ที่ต้องใช้เส้นทางลัด เดินเท้าประมาณ 1 ชม.30 นาที

ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดของการทำงานของครูในพื้นที่ เพราะโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าหน้าฝนแดดไม่มี ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ ถือเป็นการรวมทุกอุปสรรค ที่ท้าทายของครูที่นี่ กับการเก็บข้อมูลเด็กยากจนพิเศษ เพราะปกติการเก็บข้อมูลจะต้องกรอกผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ที่นี่สัญญาณอ่อนมาก การจะกรอกข้อมูลเด็ก ครูจะต้องเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์เข้าไปในตัวอำเภอสังขละบุรี ระยะทาง 14 กิโลเมตร และเวลาออกไปแต่ละครั้งก็ใช้เวลาเกือบทั้งวัน การกรอกข้อมูลออนไลน์ จึงเป็นความยากลำบากต่อการดำเนินการที่เป็นปัญหาหลัก เป็นผลพวงให้ครูต้องทิ้งนักเรียน

แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ก็เร่งทำงานเชิงรุก เพื่อช่วยแบ่งเบางานของครู อุปสรรคของครู เพื่อก้าวข้ามทุกข้อจำกัด โดยมีการกำกับติดตาม โดยเฉพาะการคัดกรองนักเรียนยากจน มีการวางแผนให้กับโรงเรียนล่วงหน้า ในการจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยเขตพื้นที่ฯ พร้อมทำงานตลอด 24 ชม. ก่อนที่ระบบจะปิด เพื่อให้คำปรึกษากับโรงเรียนตลอดเวลา

ทั้งนี้ ได้ดูแลจนโรงเรียนสามารถดำเนินภารกิจได้เสร็จสมบูรณ์ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการเข้าช่วยเหลือ ทั้งกลุ่มไลน์ กสศ. การทำความเข้าใจล่วงหน้า และสรุปสั้น ๆ ให้โรงเรียนเข้าใจง่าย ทำงานง่ายมากขึ้น สื่อสารเข้าใจง่าย กระชับ รับกับทุกสถานการณ์ และการใช้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานการทำงานระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นด้วย

“ต้องขอขอบคุณการทำงานจากทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ข้าราชการครู เครือข่าย ที่มุ่งมั่นทุ่มเท ช่วยเหลือเด็กนักเรียนทุกคนอย่างจริงจังตลอดมาจนได้รับรางวัลในครั้งนี้”

ภาพ/ข่าว: วรางคณา ดอกกฐิน
ประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: