ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ โอนงบประมาณสนับสนุนการจัดสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 65 แห่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 32,041,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา