ศธ.เดินหน้ามอบความห่วงใย มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า ให้โรงเรียนชายแดนภาคตะวันตก

ด้วยเหตุการณ์ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณชายแดนไทยติดกับประเทศเมียนมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ส่งความห่วงใยให้กับนักเรียนในโรงเรียนบริเวณชายแดน โดยให้ผู้ประสานงานหลักกระทรวงศึกษาธิการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เป็นผู้ส่งผ่านความห่วงใย


โดยในวันที่ 7 กันยายน 2563 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจในการติดตามการดำเนินงานเตรียมการป้องกันและรับมือการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์งานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร

จึงได้นำสเปรย์แอลกอฮอล์ 300 ขวด แทนความห่วงใยจาก รมว.ศธ. พร้อมทั้งหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก 1,000 ชิ้น จากเลขาธิการ กอศ. ชุดเครื่องเขียน 50 ชุด เลโก้ 50 ชุด จาก สป.ศธ. และขาตั้งเจลแอลกอฮอล์ 2 ชุด จากกองพลพัฒนาที่ 4 มอบให้คณะของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และศึกษาธิการจังหวัดระนอง เพื่อมอบให้โรงเรียนในพื้นที่ติดชายแดนในจังหวัดชุมพร และระนอง

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ มาแล้ว 4 จุด วันที่ 1 กันยายน ที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 วันที่ 6 กันยายน 2563 ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 1 และ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รวมทั้ง ได้มีกำหนดที่จะเดินทางไปมอบของแทนความห่วงใยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ และตาก ต่อไป ซึ่งครบ 10 จังหวัดชายแดนเมียนมา

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจง สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในกรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ อีกทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างไม่ตื่นตระหนก มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

และที่สำคัญต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการจดบันทึกประจำวัน เพื่อประโยชน์ในการตีกรอบผู้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการปฏิบัติตามมาตรการหลัก 6 มาตรการ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งให้กำลังใจครูผู้สอนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังและเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงถึงการดำเนินงานของ ศคพ. ซึ่งนำโดย นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา ศคพ. ที่ทุ่มเทเสียสละทำงานนี้ เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัย และปลอดจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ รมว.ศธ. โดยได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำความผิด การฟ้องร้อง และดำเนินการด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผลงานที่ ศคพ. ได้ดำเนินการ เพื่อคุ้มครองนักเรียน อีกทั้งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา สหวิชาชีพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของ ศคพ. กรณีมีการล่วงละเมิดทางเพศของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

และสุดท้าย ได้รับฟังปัญหาที่สะท้อนจากบุคลากรในส่วนพื้นที่เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและการดำเนินงานของกระทรวง เพื่อนำมาปรับและพัฒนางานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างรวดเร็วต่อไป

ภาพ/ข่าว: คณะทำงาน ผช.ปลัด ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: