ครูโอ๊ะ ชูห้องสมุดฯ อำเภอกะทู้ ต้นแบบการพัฒนา 5 ดีพรีเมียม ขยายสู่การยกระดับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลทั่วประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.45 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี 103 แห่งทั่วประเทศ เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยตามบริบทของพื้นที่ ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้

โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นางสุรนันท์ สุขใส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอกะทู้ ตลอดจนเครือข่ายการทำงานของ กศน. ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ บรรณารักษ์ และนักศึกษา กศน. ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้ ถือว่าเป็นห้องสมุดต้นแบบด้านการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ด้านการอ่านแก่ประชาชนในพื้นที่นี้ ตามนโยบาย กศน.5 ดีพรีเมียมอย่างดียิ่ง ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายการทำงานของ กศน. ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกะทู้ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง โรงเรียนบ้านใสน้ำเย็น ตลอดจน Mr.Joe Filpa อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสมาชิกเข้าใช้บริการห้องสมุดมานานนับ 10 ปี ทั้งยังช่วยสอนการสื่อสารภาษาต่างประเทศ แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดด้วย

รู้สึกภาคภูมิใจแทนชาว กศน.อำเภอกะทู้ ที่สามารถพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สอดรับกับความต้องการของผู้อ่านและประชาชน อย่างต่อเนื่องตลอดการให้บริการ 24 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ตำบลป่าตอง และคอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ ชุดอุปกรณ์สตูดิโอถ่ายภาพ สำหรับเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งห้องประชุมเล็ก ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนด้วย

นอกจากนี้ จากการพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครชาวออสเตรเลีย ก็ยิ่งรู้สึกดีใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของห้องสมุดแห่งนี้ ที่ให้บริการผู้อ่าน ให้คำแนะนำ จัดหาสื่อหนังสือ ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งยังประสานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของครูโอ๊ะ ตามนโยบายพัฒนาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี 103 แห่งทั่วประเทศ เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการพัฒนาด้านการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อผู้มารับบริการอย่างรอบด้าน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 เป็นอาคาร 2 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 12 ตารางวา ประกอบด้วย มุมหนังสือทั่วไป มุมอินเทอร์เน็ต ห้องเยาวชน ห้องประชุม ห้องเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องพระ ห้องภูเก็ต มุมอาเซียน ศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ต.ป่าตอง และมุมหนังสืออ้างอิง นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง กศน.ตำบลกะทู้ และศูนย์การเรียนชุมชนหาดป่าตอง ซึ่งเป็นห้องเรียนสำหรับพบกลุ่มของนักศึกษา กศน.ตำบงลกะทู้ และ กศน.อำเภอกะทู้

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/9/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: