สป.ศธ.กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ สป.ศธ.

(2 กันยายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เเปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน