ยูนิเซฟออกแถลงการณ์ให้ทุกฝ่ายปกป้องเด็กและเยาวชน ด้าน สพฐ.แจ้งโรงเรียนเปิดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมได้ในกรอบกฎหมาย-สิทธิเสรีภาพ-ความปลอดภัย แต่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

(18 สิงหาคม 2563) ยูนิเซฟ

เสมา 3 ลงพื้นที่ปัตตานี ชวนภาคีเครือข่ายดันต้นสาคูสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และให้กำลังใจผู้เข้าอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ปัตตานี

(15​ สิงหาคม​ 2563)​ ดร.ก

1 4 5 6 7 8 10