รมช.ศธ.”กนกวรรณ” ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง เปิดเวทีใช้หัวใจรับฟังความคาดหวังการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา กศน.-สช. พื้นที่ EEC

(24 สิงหาคม 2563) นางกนกว

รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ชลบุรี และระยอง ติดตามนโยบายอาชีวะเกษตร และการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

(24 สิงหาคม 2563)  ด

1 2 3 4 5 6 10