เสมา1 เร่งผลักดันการผลิตและพัฒนาเด็กอาชีวะพื้นที่ EEC ปลดล็อกและทุ่มงบประมาณ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

(31 สิงหาคม​ 2563) นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนอาชีวศึกษา​ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีอีซี” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ “การยกระดับทักษะบุคลากรไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม (สมเด็จธงชัย), นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​นโยบาย​เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, นายณรงค์​ แผ้ว​พล​สง​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา, นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร EEC-HDC และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา​ในพื้นที่ EEC กว่า 40 แห่ง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก จึงจำเป็นต้องสร้างทุนมนุษย์​ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการปรับสภาพแวดล้อมในระบบการศึกษา และปลดล็อกระบบการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งพัฒนาและปรับเปลี่ยนความรู้และทักษะที่จำเป็น อันจะส่งผลให้การอาชีวศึกษา​สามารถดึงดูดคนเข้ามาเรียนมากขึ้น อาทิ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา​ (Excellence Center) ในพื้นที่ EEC ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ประกอบกับ ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลเชิงประจักษ์โดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางในการปรับหลักสูตร เพื่อสร้างทักษะให้ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา​ ด้วยการอบรมและพัฒนาทักษะผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กว่า 200 แห่ง รวมถึงการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา​เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) ซึ่งมีการรวบรวมสถิติ และประวัติการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DEEP ในท้ายที่สุด ทุกคนจะมีสมุดพกดิจิทัลเกี่ยวกับการอบพรมพัฒนาตนเอง หรือ Excellence​ Individual Development Plan: EIDP

การพัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคน ทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ​ของประเทศ

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ (Demand Driven) รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร​ โดยใช้ EEC Model ในการพัฒนาทักษะบุคลากรในปี 2563 จำนวนกว่า 8,500 คน ประกอบด้วย

  • EEC Model Type A เป็นการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบที่เอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ (เรียนฟรี มีงานทำ รายได้สูง)​ เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์, ยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นต้น
  • EEC Model Type B เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อผลิตกำลังคน ปรับทักษะ (Reskill) และเพิ่มทักษะ (Upskill) โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์​ และภาคเอกชนสนับสนุน 50 เปอร์เซ็นต์​ ส่งผลให้เกิดการผลิตบุคลากร ที่​มีทักษะความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม​

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
31/8/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: