รมช.ศธ.เปิดตัวแอปพลิเคชัน “สช. On Mobile” สร้างมิติใหม่การศึกษาเอกชน ค้นหาข่าวสาร ฐานข้อมูล และโรงเรียนเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ

(31 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “สช.On Mobile” โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ และนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการ กช., นายบุญญาศักดิ์ สุขศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีบิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด, ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.), ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชนกรุงเทพฯ, นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน, ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมกว่า 250 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สมาร์ทโฟนมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน ผลักดันให้เกิดแอปพลิเคชัน “สช. On Mobile” ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สช. กับบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

แอปพลิเคชันดังกล่าวได้พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านความรู้ และสวัสดิการจาก สช. ไปยังผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สช. อีกทั้งยังช่วยจัดเก็บฐานข้อมูลที่ได้จากครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายในการบริหารต่อไป

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีบิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “สช. On Mobile” เป็นเครื่องมือที่เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารจาก สช. ไปยังสมาชิกโรงเรียนเอกชน และครูในสังกัด ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีความสามารถหลักในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ อีกทั้งสามารถตรวจสอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พิเศษได้ทันที รวมทั้งเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ตลอดจนแสดงปฏิทินกิจกรรม ตารางอบรมของ สช.

ในอนาคตสามารถเชื่อมต่อระบบกองทุนสงเคราะห์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ รวมไปถึง feature อื่น ๆ ที่สำคัญอีกมากมาย อาทิ กดดูรู้ที่เรียน เบอร์ติดต่อสำคัญ และการแจ้งเตือนสมาชิก เป็นต้น ทำให้สามารถลดขั้นตอน และเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่ สช. ในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้อีกด้วย ผู้สนใจดาวน์โหลดได้ฟรีในระบบ Android ส่วน iOS คาดว่าในเดือนตุลาคมนี้

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาเอกชน โดยได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ ปส.กช.จังหวัด จัดกิจกรรมดังกล่าว 20 รุ่นในทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาสู่การพัฒนาและสร้างค่านิยมเชิงบวก อีกทั้งให้ความรู้เรื่องการสร้างทักษะสำคัญสำหรับชีวิตวิถีใหม่ในยุค 4.0 ตลอดจนรับรู้สิทธิ หน้าที่ บทบาทของนักเรียนแกนนำในสถานศึกษาสู่การจัดการปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่ง สช. จะรวบรวมข้อมูลในทุกเวที เพื่อเสนอ ศธ.ในการวางแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนต่อไป

นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน ในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น “เสียงจากเยาวชนไทย ครูพี่โอ๊ะใช้หัวใจฟัง” ระหว่างการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมทั้งใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมืองระยอง

ต้องขอชื่นชมนักเรียนเอกชนทุกคนมีความกล้านำเสนอสิ่งที่ต้องการและความคาดหวังได้อย่างตรงประเด็นและสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ ศธ. อาทิ ต้องการให้การเรียนวิชาศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี เป็นวิชาเลือกเสรี และไม่สร้างความกดดันให้กับนักเรียน พิจารณาปรับหลักสูตรการเรียนที่มีความทันสมัย ลดเวลาเรียนบางวิชาที่ไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่เปรียบเทียบคุณภาพของนักเรียนจากเกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการศึกษาต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

One thought on “รมช.ศธ.เปิดตัวแอปพลิเคชัน “สช. On Mobile” สร้างมิติใหม่การศึกษาเอกชน ค้นหาข่าวสาร ฐานข้อมูล และโรงเรียนเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ

Add yours

  1. เป็นประโยคต่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและทำให้ได้เข้าถึงกฎระเบียบต่างๆที่ สช ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระเบียบรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่ สช ได้แจ้งเรื่ิองราวต่างๆและข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: