คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยม วษท.สุโขทัย ชื่นชมวิสัยทัศน์ก้าวสู่ Digital Smart Farming College Agri Tourism นำการท่องเที่ยวเกษตรมาพัฒนาสุโขทัย

(29 สิงหาคม 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพูนทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอสวรรคโลก นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นายนิมิต อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สุโขทัย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักศึกษา ให้การต้อนรับ

นายนิมิต อาศัย กล่าวว่า วษท.สุโขทัย มีวิสัยทัศน์การพัฒนาในปี 2563 – 2565 ที่จะก้าวสู่ Digital Smart Farming College Agri Tourism โดยจะนำการท่องเที่ยวเกษตรมาพัฒนาจังหวัดสุโขทัย วางแผนสู่การพัฒนา 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่ง วษท.สุโขทัยมีของดีหลายอย่าง พร้อมที่จะเปลี่ยนฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ ฟาร์มประมง ให้เป็น Digital Farming เพื่อดึงประชาชนวัยแรงงาน ผู้เกษียณอายุ เข้ามาเรียนรู้แล้วนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงตนเอง

ส่วนด้านสภาพพื้นที่ของ วษท.สุโขทัย มีต้นไม้ร่มรื่น มีออกซิเจนสูง คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ สามารถพัฒนาให้เป็น Sport Tourism สำหรับประชาชนให้มาออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน เล่นกอล์ฟ เป็นพื้นที่สันทนาการพักผ่อนให้กับประชาชน รวมถึงปรับปรุงร้านค้าด้านหน้าให้เป็นร้านสำหรับนำผลผลิตจาก Digital Farm และผลิตภัณฑ์ต่างของนักศึกษา ออกไปสู่ประชาชนในราคายุติธรรม ตลอดจนสร้างจุดเช็คอินด้านการท่องเที่ยว ผลักดันเรื่องอาชาบำบัด จัดทำฟาร์มสัตว์สวยงาม และสร้างศูนย์ประชุมพร้อมที่พัก ซึ่งแผนทั้งหมดนี้ วิทยาลัยฯ ได้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ วษท.สุโขทัย ได้ขานรับนโยบายโครงการ “1 ไร่ 1 แสน” ของรัฐบาล โดยตั้งทีมงานผู้บริหารและครูในการพัฒนาโครงการทันที ด้วยแนวคิดเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว 1 ไร่สามารถเลี้ยงผู้ประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา และประชาชน โดยบูรณาการทุกแผนกวิชา เช่น การคัดเลือกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ การทำบัญชีฟาร์มบันทึกรายได้รายวัน/ รายเดือน/ รายปี เป็นต้น

ขณะเดียวกันได้ตั้งทีมสำรวจพื้นที่รอบ วษท.สุโขทัย เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่น้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซาก ทั้งนี้ได้เตรียมบุคลากรและสถานที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำฝนที่มีอย่างมากมายให้สามารถนำมาใช้ได้ตลอดทั้งปี โดย วษท.สุโขทัยจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้เป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่าสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน วษท. คือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น  ภาคเอกชน อุตสาหกรรม ชุมชน เป็นต้น เราต้องมีสหวิชาการจึงจะดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัยและตลาดแรงงานด้วย

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ยกให้อาชีวะเป็นพระเอก ที่ต้องการสนับสนุนให้เด็กมาเรียนมากขึ้น ถือเป็นหัวหอกในการนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาแขนงใดก็ตาม ขณะที่ระหว่างเรียนก็มีประสบการณ์ด้านอาชีพ มีรายได้ เมื่อเรียนจบมามีงานทำ ทำงานเป็น และไม่มีวันตกงาน

“อยากให้ทุกคนเชิญชวนเด็ก ๆ มาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ STI เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ทันสมัย เมื่อเรียนจบแล้วทำงานที่ไหนก็ได้ ระหว่างเรียนมีรายได้ อยู่ฟรี กินฟรี เรียนฟรี รัฐบาลให้ความสำคัญมากเพื่อให้นักศึกษาอาชีวะสามารถสร้างอนาคตให้ตนเอง ให้ครอบครัว และประเทศชาติท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างมั่นคง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ มอบเครื่องใช้ยังชีพแก่นักเรียนนักศึกษา อศ.กช.  ที่ประสบอุทกภัย พร้อมชมผลงาน ผลผลิตของนักศึกษา อาทิ อาหารแปรรูปจากฟาร์ม ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร เยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 100,000 ธนาคารน้ำใต้ดิน และโรงเรือน Smart Farm

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: