ผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8/2563

(26 สิงหาคม 2563) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)  ครั้งที่ 8/2563 โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานให้ กช. รับทราบความก้าวหน้าการเสนอขอให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง มท. เห็นว่าปัจจุบันโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ได้รับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนนอกระบบในปีต่อ ๆ ไป หากยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 มท. จึงได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงเรียนเอกชนต่อไป 

ส่วนกรณีภาษีป้ายนั้น ปกติป้ายชื่อของโรงเรียนเอกชน และป้ายโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษา ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ได้มีเจตนาเพื่อการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ จะไม่ถือเป็นป้ายที่จะต้องเสียภาษีอยู่แล้ว แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งวินิจฉัยการจัดเก็บภาษีป้ายไม่เหมือนกัน ทำให้โรงเรียนเอกชนบางพื้นที่ต้องจ่ายภาษีป้ายดังกล่าว ดังนั้น สช.จะส่งหนังสือฉบับนี้ให้โรงเรียนนำไปใช้อ้างอิง เพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บภาษีป้ายต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รายงานสรุปข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ข้อมูลจำนวนโรงเรียนในระบบมีจำนวนทั้งสิ้น 4,110 แห่ง รวมโรงเรียนนานาชาติที่จัดตั้งใหม่ 3 แห่ง  โรงเรียนนอกระบบ 10,097 แห่ง รวมจัดตั้งใหม่ ประเภทวิชาชีพ 1 แห่ง ประเภทกวดวิชา 2 แห่ง และมีโรงเรียนนอกระบบที่ยกเลิกกิจการ 80 แห่ง

ทั้งนี้ พบว่ามีโรงเรียนเปลี่ยนไปทำกิจการอย่างอื่นแล้ว จำนวน 3,363 แห่ง แต่ยังไม่รายงานให้ สช.รับทราบ ดังนั้นโรงเรียนใดที่ไม่ประกอบกิจการแล้วเกิน 90 วัน ให้รีบมาดำเนินการแจ้งเลิกกิจการภายใน 30 วัน ก่อนที่ สช.จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต

ส่วนโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง ที่ย้ายสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และโรงเรียนที่ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนนอกระบบ แต่ไม่ได้มีสภาพเป็นโรงเรียน จำนวน 3,330 แห่ง ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยจะเร่งดำเนินการจัดระเบียบโรงเรียนเหล่านี้ต่อไป

ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน รายงานผลสถานะกองทุนสงเคราะห์ และร่างคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ให้เลขาธิการ กช. ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: