องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า รร.บ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนสาขาสาละวะ ห้องเรียนสาขาไล่โว่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายยศภัค จรัสศุภชยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่า การลงพื้นที่ขององคมนตรีในครั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บนฐานวิถีชุมชน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) รวมทั้งการสำรวจระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต การสร้างบ้านพักครู การแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และระบบการจัดการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้รายงานสภาพปัญหาและความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ซึ่งขณะนี้เด็กนักเรียนห้องเรียนสาขาสาระวะ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เด็กนักเรียนต้องเรียนรวมกันในห้องเดียว ส่งผลให้เด็กบางคนขาดสมาธิในการเรียน เนื่องจากจะได้ยินเสียงของครูที่สอนอีกชั้นเรียนในห้องเดียวกันด้วย

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอให้การสนับสนุนการกั้นห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ รวมทั้งพื้นที่การก่อสร้างบ้านพักครู จะต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพิ่มเติม โดยจะให้กรมป่าไม้มาช่วยเหลือดูแลเรื่องการปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการสร้างบ้านพักครูต่อไป

ภาพ/ข่าว: วรางคณา ดอกกฐิน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.กจ.3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: