คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เล็งผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มรดกประเทศไทย ที่ได้รับแบรนด์ยูเนสโก

(21 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thai National Commission for UNESCO) ครั้งที่ 1/2563 ว่าที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการ แผนระยะกลาง และแผนระยะยาวของยูเนสโก ตลอดจนหารือเกี่ยวกับมรดกของไทยที่ได้รับแบรนด์ยูเนสโก แต่ยังไม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ซึ่งที่ประชุมได้หาแนวทางที่จะเร่งผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ผสมผสานการให้ความรู้ โดยร้อยเรียงเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านการศึกษาจากสถานที่จริง ใช้ระบบเสมือนจริง หรือสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ขณะเดียวกันถือเป็นโอกาสที่จะปรับหลักสูตรให้คนรุ่นใหม่เข้าใจความสำคัญของมรดกชาติ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะต้องดำเนินการให้มีความเข้มข้นขึ้นในอนาคต

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ