ศธ.เตรียมกระจายผู้บริหารเยือนสถานศึกษา พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ที่ระยอง

(18 สิงหาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 63 ณ จังหวัดระยอง

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีการประชุม ครม.สัญจร นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อนำเสนอในที่ประชุม ครม.

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีทั้ง 3 คน จะกระจายลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหา พร้อมติดตามขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

  • นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ จะลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC – HDC) และเยี่ยมชมห้องเรียนต้นแบบระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่ง โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับภาคเอกชน ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากนั้นจะเดินทางไปยังโรงเรียนระยองวิทยาคม เพื่อติดตามและรับฟังการจัดการเรียนการสอนหลังการปลดล็อคให้เด็กนักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนแบบ 100% และประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
  • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ จะเดินทางไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จากนั้นจะเดินทางไปจังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอน และชมการสาธิตการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
  • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ จะลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโรงเรียนอนุบาล อบต.พนานิคม และเดินทางไปตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลพนานิคม พร้อมรับฟังการนำเสนอความคิดเห็นของเยาวชนต่อการพัฒนาการศึกษา กศน. จากนั้นจะเดินทางไปโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื่อร่วมประชุมติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ศธ.ขอให้ทุกหน่วยงานปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 5 ข้อ อย่างเคร่งครัดด้วย

อิชยา กัปปา / ข่าว
ธีระ ธนะพันธ์พิพัฒน์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: