รมว.ศธ.​เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 5

(18 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 (The 5th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project) โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ คณะครู นักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วม​ ณ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา​ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการเรียนการสอน ​รวมถึงการประเมิน เพื่อรับมือกับความต้องการคุณภาพของการจัดการศึกษา ข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา​ โดยเปลี่ยนแนวคิดการเรียนการสอนซึ่งใช้แนวทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะทางภาษา เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะช่วยให้กำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาสามารถรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21​ ตามกระบวนการที่เรียกว่า“ Excellent Center” ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

ในระยะต่อไปจะนำตัวอย่างมาพิจารณาว่าประสบความสำเร็จขนาดไหน ซึ่ง​เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เป็นงาน Project น่าจะทำได้มากและกว้างขวางกว่านี้​ เนื่องจาก​สาขาต่าง​ ๆ​ ในโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก​ ทักษะอาชีพและความต้องการของตลาดก็เปลี่ยนแปลงด้วย​ เราจึงต้องจัดหลักสูตรให้ก้าวทัน​ ซึ่งครูก็ต้องมีการพัฒนาควบคู่​ไปเช่นกัน​ โดย​ ศธ.ได้เตรียมการไว้แล้ว​ เพื่อให้ครูมีโอกาสผสมผสานการเรียนการสอน​ การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยไม่กระทบกับความก้าวหน้าของครู​

สิ่งสำคัญ​ตอนนี้​ คือ การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา​ต่อความเข้าใจของผู้ปกครองและเยาวชน​ที่อยากมาเรียนอาชีวะ ขอให้มีความกล้า​ และ​มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ

สำห​รับ​งานวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา​ให้นักศึกษามา​แข่งขันโชว์ผลงาน​ แต่ในการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา​อย่าง​จริงจัง​ ต้องขยายวงให้กว้างไปกว่า 5 วิทยาลัย​

ศธ.​ ตั้งใจให้อาชีว​ศึก​ษา เป็นกระดูกสันหลังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต้องการให้อาชีวศึกษา​มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในการเรียนรู้เรื่องที่ทันสมัย​ อุปกรณ์​ เทคนิค​ รวมถึงการเรียนการสอนที่ผสมผสานกับดิจิทัล​ เทคโนโลยี​ ตามสถานการณ์​โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว​ ซึ่ง​เป็นแนวทางที่​ ศธ.​ ต้องพิ​จารณา​ลงทุนต่อไป

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ​ กอศ. กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5​ แล้ว โดยวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่าง​ ๆ ได้แก่ การประชุมทางวิชาการ การนำเสนอภาคบรรยายในโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา การจัดนิทรรศการนำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงการสร้างสรรค์ รวมถึงจัดการตีพิมพ์ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมการวิจัยและโครงการ

การจัดงานครั้งนี้​มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม 204 คน ประกอบด้วย 63 ทีม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี), วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี, วิทยาลัยเทคนิคพังงา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่ง​จัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการ Science Based Technology Colleges โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการบูรณาการกับการศึกษารูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่นวัตกรรมและการประดิษฐ์​ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 จึงเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์สำหรับการศึกษาและการทำงานในอนาคต

การประชุมวิชาการนานาชาติ​ ครั้งที่ 5 จัดระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม​ 2563 สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 1. การประชุมทางวิชาการซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือ Oral Presentation และ 2. การจัดนิทรรศการ โดยแบ่งออกเป็นการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนในรูปแบบ Poster การจัดทำวารสารวิชาการฉบับพิเศษ เพื่อตีพิมพ์บทความด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน และกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนทั้ง 5 สถานศึกษา​

โอกาสนี้​ รมว.ศึกษา​ธิการ​ เยี่ยม​ชมผลงานจากนักศึกษาที่ส่งผลงานนำเสนอทั้งสิ้น 67 ทีม จาก 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ผลงาน วิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง ประเทศจีน จำนวน 2 ผลงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 20 ผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 11 ผลงาน วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 11 ผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จำนวน 13 ผลงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 8 ผลงาน

ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า​/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: