รมช.ศธ.​กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ เปิด​การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์​ (Guide Scout) จังหวัดสงขลา​

(14​ สิงหาคม​ 2563)​ นางกนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เป็น​ประธาน​พิธี​เปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์​และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม​ ณ ​ค่ายลูกเสือรัตรสาร อ.เมืองสงขลา​ จ.สงขลา​

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า​ ลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout) เป็นนโยบายที่ตั้งใจจะทำให้มิติของลูกเสือกว้างไกลมากขึ้น​ ผ่านการใช้กระบวนการของลูกเสือที่นอกจากจะเน้นในเรื่องของการมีวินัย​ เชิดชู​สถาบันชาติ​ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์ ความสามัคคี​ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา​ให้เกิดลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น​ เพื่อต่อยอดในการดึงศักยภาพของคนในพื้นที่​ รวมถึง​ดึงศักยภาพของเยาวชนมานำเสนออัตลักษณ์ ความโดดเด่น​ของท้องที่ตนเองมาแสดง​ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้​ รวมถึงลูกหลานของชาวใต้ก็จะได้รับการพัฒนาทักษะ​การสื่อสาร​ การฝึกภาวะผู้นำ​ การใช้ภาษา และความรอบรู้ในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง​ จนสามารถ​ใช้ประกอบอาชีพ​ได้ต่อไป

นายธนกร เกื้อกูล ผอ.กศน.จังหวัด​สงขลา​ ในฐานะคณะทำงานฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดสงขลา กล่าว​ว่า​ การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ในวันนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์​ น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสา​ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเริ่มนำร่องใน 8 จังหวัด และขยายผลต่อไปอีก 69 จังหวัด

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2563​ ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร​ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญจาก กศน.อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 10 คน กศน.​ อำเภอสิงหนคร จำนวน 10 คน กศน.อำเภอสะเดาจำนวน 10 คน​ และ กศน.อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน​

สำหรับวิทยากรการฝึกอบรมนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 (สงขลา) สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา​ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สถาบัน กศน.ภาคใต้ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และได้รับการสนับสนุนรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน จากฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค 2

ปารัชญ์​ ไชยเวช / สรุป​
กิตติ​กร​ แซ่หมู​่ / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: