(3 สิงหาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณสวนสิริรธราพฤษาพรรณ และคลองทรงเทวดา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็น 3 กิจกรรม คือ แจกอาหาร แจกสิ่งของ บำเพ็ญประโยชน์ โดยทุกหน่วยลงพื้นที่แจกอาหาร และสิ่งของ ให้กับชุมชนที่มีความขาดแคลน

สำหรับการบำเพ็ญประโยขน์ จะเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ทาสีอาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่องไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อิชยา กัปปา / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ