ปลัด ศธ.รวมพลังจิตอาสาข้าราชการ ลูกเสือ ยุวกาชาด ทำความดีต่อเนื่อง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(3 สิงหาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณสวนสิริรธราพฤษาพรรณ และคลองทรงเทวดา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็น 3 กิจกรรม คือ แจกอาหาร แจกสิ่งของ บำเพ็ญประโยชน์ โดยทุกหน่วยลงพื้นที่แจกอาหาร และสิ่งของ ให้กับชุมชนที่มีความขาดแคลน

สำหรับการบำเพ็ญประโยขน์ จะเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ทาสีอาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่องไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อิชยา กัปปา / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

3 thoughts on “ปลัด ศธ.รวมพลังจิตอาสาข้าราชการ ลูกเสือ ยุวกาชาด ทำความดีต่อเนื่อง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: