“ครูกัลยา” เปิดตัวหนังสือผลงาน1ปี “ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21” พร้อมนำทัพลุยปีที่2 ด้วยแนวคิดทันสมัย-เท่าเทียม-ยั่งยืน

(31 กรกฎาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดตัวหนังสือ “ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21” สรุปผลงาน 1 ปี วางรากฐานการศึกษา พร้อมก้าวสู่ปีที่ 2 เดินหน้าปฏิรูป ดันเด็กไทยทัดเทียมสากล ณ โถงชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ ได้วางนโยบายเน้นการปฏิรูปไปที่ตัวผู้เรียน ภายใต้นโยบายหลัก 4 เรื่อง คือ โค้ดดิ้ง (Coding) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย และอาชีวะเกษตร ถือเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงวางรากฐานการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21

หนังสือ “ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21” เป็นการรวบรวมผลงาน ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทีมครูกัลยา ทั้งในส่วนของทีมที่ปรึกษา คณะทำงาน และหน่วยงานในกำกับดูแล ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ร่วมผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ และสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

หนังสือผลงาน 1 ปี คุณหญิงกัลยา ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอผลงาน แต่ยังมีการนำเสนอแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการศึกษาไทย ที่มาของพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย แนวนโยบายการทำงาน รวมถึงการขับเคลื่อนและผลักดันผ่านหน่วยงานในกำกับดูแลหลายด้าน อาทิ เรื่องโค้ดดิ้ง (Coding) งานด้านอาชีวะเกษตร งานด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานด้านการศึกษาทางเลือกสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม “STI” (Science Technology Innovation) ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า ลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ การสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Augmented Reality (AR) โดยสามารถดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน Kukanlaya AR จาก Play Store หรือ App Store และเริ่มใช้งาน AR สแกนเนื้อหาในหนังสือที่มีไอคอนแอปพลิเคชัน Kukanlaya ก็จะพบวีดิทัศน์นำเสนอเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นมุมมองของผู้ร่วมงานที่เป็นทีมครูกัลยาในการช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 จะเดินหน้านโยบายพัฒนาการศึกษาไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ทันสมัย-เท่าเทียม-ยั่งยืน” เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการและด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: