ศธ.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ตั้งแต่ 28 ก.ค.ต่อเนื่องไปจนถึง 11 ส.ค. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยแจกอาหาร แจกเครื่องอุปโภคบริโภค และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสรสินธ์ ไตรจักรภพ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงาน ศธ.) พร้อมด้วยปลัด ศธ., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ., ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร ศธ. ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบุ และชุมชนวัดสุวรรณาราม ตามกิจกรรมคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ต่อเนื่องไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โดย ศธ. ได้จัดให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมแจกอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนต่าง ๆ ดังนี้

แจกอาหาร (28 ก.ค.2563)

 1. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบุ และชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางขุนนนท์ แจกอาหารกล่อง 500 ชุด โดย สป.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 2. ลงพื้นที่ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต แจกอาหารกล่อง 500 ชุด โดย สกศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 3. ลงพื้นที่ชุมชนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร แจกอาหารกล่อง 500 ชุด โดย สพฐ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 4. ลงพื้นที่ชุมชน ถนน 13 ห้าง เขตพระนคร ณ จุดรับบริจาคสวนหย่อม ถนน 13 ห้าง แจกอาหารกล่อง 500 ชุด โดย สอศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 5. ลงพื้นที่ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม เขตดุสิต แจกอาหารกล่อง 250 ชุด โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 6. ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย (แฟลต 11-18 สถานที่โดม แฟลต 16)
  เขตคลองเตย แจกอาหารกล่อง 500 ชุด โดยสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 7. ลงพื้นที่ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม เขตดุสิต แจกอาหารกล่อง 500 ชุด โดย สช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 8. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปูน เขตบางพลัด แจกอาหารกล่อง 250 ชุด โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 9. ลงพื้นที่ชุมชนผู้ใหญ่ชม เขตคันนายาว แจกอาหารกล่อง 250 ชุด โดย สกสค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 10. ลงพื้นที่โรงเรียนพระดาบส เขตดุสิต แจกอาหารกล่อง 250 ชุด โดย สสวท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 11. ลงพื้นที่ชุมชนวัดไร่ขิง จ.นครปฐม แจกอาหารกล่อง 250 ชุด โดย รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 12. ลงพื้นที่ชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี แจกอาหารกล่อง 250 ชุด โดย สทศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 13. ชุมชนราชทรัพย์ และชุมชนวัดบางโพ (วัดบางโพโอมาวาส) เขตบางซื่อ แจกอาหารกล่อง 500 ชุด โดย สลช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 14. ลงพื้นที่สภากาชาดไทย แจกอาหารกล่อง 300 ชุด โดย สมศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

แจกสิ่งของ (เครื่องอุปโภคบริโภค)

 • 29 ก.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนวัดวิเศษการ และชุมชนวัดฉิมทายกาวาส เขตบางกอกน้อย แจกถุงปันสุข 600 ชุด และชุมชนจันทร์เกษม เขตบางซื่อ แจกถุงปันสุข 500 ชุด โดย สป. และ สลช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ
 • 30 ก.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เคหะศรีย่าน เขตดุสิต แจกถุงปันสุข 500 ชุด โดย สกศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 31 ก.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร แจกถุงปันสุข 500 ชุด โดย สพฐ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 3 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ศูนย์เยาวชน วัดเวฬุราชินเขตธนบุรี แจกถุงปันสุข 500 ชุด โดย สอศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 4 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจกถุงปันสุข 500 ชุด โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 5 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนศรีอุลัย เขตบางพลัด แจกถุงปันสุข 500 ชุด โดย สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 6 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนวัดภาณุรังษี เขตบางพลัด แจกถุงปันสุข 500 ชุด โดย สช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 7 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปูน เขตบางพลัด และชุมชนบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา แจกถุงปันสุขแห่งละ 250 ชุด โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สกสค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ
 • 10 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนบุญร่มไทร เขตราชเทวี และชุมชนใน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม แจกถุงปันสุขแห่งละ 250 ชุด โดย สทศ. และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ
 • 11 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี แจกถุงปันสุข 250 ชุด และชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี แจกถุงปันสุข 300 ชุด โดย สสวท. และ สมศ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ

บำเพ็ญประโยชน์

 • 29 ก.ค. 2563 ลงพื้นที่สวนสราญรมย์ เขตพระนคร และชุมชนบ้านปูน เขตบางพลัด เพื่อทำความสะอาดสถานที่ โดย สกสค. และคุรุสภา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ
 • 30 ก.ค. 2563 ลงพื้นที่ชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา”เก็บขยะบริเวณแนวทางรถไฟ” และวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน” โดย สทศ. และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ
 • 31 ก.ค. 2563 ลงพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อทำกิจกรรมปลูกป่า และสร้างฝายกักเก็บน้ำ และ รร.ผลลีรุ่งเรือง เขตหนองจอก เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์” โดย สสวท. และสมศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ
 • 2 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน เพื่อปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 3 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่คลองทรงเทวดา​ เขตบางกอกน้อย​ เพื่อตักตะกอนไขมันในคลอง​ ตัดวัชพืชตามแนวทางเดินและบางส่วนที่ขึ้นในคลอง​ รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้​ และกวาดทำความสะอาด และวัดเชิงหวาย (วัดเวตวันธรรมาวาส) เขตบางซื่อ เพื่อทำความสะอาด โดย สป. และ สลช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามลำดับ
 • 4 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่วัดโบสถ์สามเสน เขตดุสิต เพื่อทำความสะอาดสถานที่ โดย สกศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 5 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร เพื่อทำความสะอาดสถานที่ โดย สพฐ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 6 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โดย สอศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 7 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่ รร.วัดสะแก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 10 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา เพื่อทำกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดย สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 11 ส.ค. 2563 ลงพื้นที่วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน เพื่อทำความสะอาดสถานที่ โดย สช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. ได้ลงพื้นที่มอบอาหารและถุงปันสุข ให้กับชุมชนวัดวิเศษการ และวัดฉิมทายกาวาส เขตบางกอกน้อย กทม.

อานนท์ วิชานนท์, อิชยา กัปปา / สรุป
พัสสิกา โสตัน และ สกก.สป./ กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: